SİGARA BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ

Bütün dünyada sigarayı bırakmak isteyenlere yardımcı olacak pek çok yöntem kullanılmaktadır. Bunlar arasında ilaç, psikoterapi, hipnoz, nikotin flasterleri ve akupunktur sayılabilir. Bu yöntemler içinde en sık kullanılan yöntemlerden birisi olan akupunkturun etki mekanizması tamamen yukarıda anlatılan biyokimyasal değişikliklere vücudun daha iyi uyum sağlaması üzerinden açıklanabilir.

TEKNOLOJİK UYGULAMALAR

Teknolojik uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

SAĞLIK REHBERİ

Tüm Hastalıklar Hakkında Bilgi, Sağlık Makaleri, Doktora Sorulmuş Sorular ve Sağlık Ansiklopedisi İçin Tıklayın.

TEDAVİLER

Tüm tedaviler hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

DOKTORUNUZA SORUN

Sağlık sorunlarınız hakkında uzmanlarımızdan yardım alın.

SİGARA BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ

Sigarayı Bırakma tedavi yöntemleri, nedenleri, tanısı

Sigara, kanser, kalp krizi, KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalıkları) ve dolaşım bozuklukları gibi insan hayatını tehdit eden pek çok hastalığın bilinen en önemli sebebi olmasına rağmen hala milyonlarca insan tarafından kullanılmaya devam edilmesi, olayı bireyselden çok toplumsal bir sorun haline getirmektedir. Bu nedenle direk olarak sigaraya bağlı olarak gelişen hastalıkların neden olduğu işgücü kaybı ve bu hastalıkların tedavisi için harcanan paralar dikkate alındığında, pek çok ülke sigaranın tüketilmesini önlemeye yönelik politikalar geliştirmektedir. Ülkemizde de son yıllarda çıkarılan yasalar ile gençlerin sigaranın zararlarından korunmasına yönelik önlemler alınmaya çalışılmaktadır.

Ancak çıkarılan bütün bu yasalara rağmen asıl önemli olan, toplumun sigaranın zararlarına karşı bilinçlendirilmesi ve eğitilmesidir. Verilecek eğitimi planlarken öncelikle araştırmamız gereken, insanların hangi sebeple sigaraya başladığının ortaya konulmasıdır. Bunun pek çok sebebi olabileceği gibi en bilinenleri; Stresi azaltma, bir grubun parçası olma isteği, kilo kontrolu ve sigaranın uyarıcı olarak kullanılmasıdır.

Bunları yanında sigaranın insan biyokimyasında pekçok değişiklikler yaptığı çok iyi bilinmektedir. Özellikle nikotinin vücuttaki adrenalin, insülin ve dopamine üzerine olan etkisi çok iyi bilinmektedir. Sigara dumanının inhalasyon (soluk alma) ile akciğerlere ulaşmasından yaklaşık 10 saniye sonra nikotin hızlı bir şekilde kana geçmekte ve beyni etkilemeye başlamaktadır. Nikotine vücudun verdiği ilk tepki adrenalin salgılanmasıdır. Buna bağlı olarak nabız hızlanır, hızlı ve yüzeyel solunum olur. Ayrıca adrenalin kana aşırı glukoz salınmasına neden olur.

Bunun yanında nikotin pankreastan insülin salınmasını inhibe ederek(baskılayarak), geçici olarak kan şekerinin hafifçe yükselmesine ve kişinin açlık hissinin bastırılmasına neden olur. Bu da sigarayı bırakan kişilerin neden çok fazla acıktığını açıklar. Araştırmalar nikotinin beyindeki dopamin seviyelerini arttırdığını göstermiştir. Bu da insanların kendini daha iyi hissetmesine ve geçici olarak mutlu olmasını sağlar. Her sigara içildiğinde bu hormonal değişikler nedeniyle kişi kendisini daha iyi hisseder ve bu mutluluğun devamı için tekrar sigara içer.

İşte sigara bağımlılığının gerçek sebebi bu yaşanan geçici mutluluklardır. Sigara bırakıldığında, vücudun alıştığı bu hormonal değişikliklerin olmaması kişilerin yoksunluk semptomlarının (anksiyete, huzursuzluk, uykusuzluk, baş ağrısı, yorgunluk, iştah değişiklikleri) ortaya çıkmasına neden olur.

Bütün dünyada sigarayı bırakmak isteyenlere yardımcı olacak pek çok yöntem kullanılmaktadır. Bunlar arasında ilaç, psikoterapi, hipnoz, nikotin flasterleri ve akupunktur sayılabilir. Bu yöntemler içinde en sık kullanılan yöntemlerden birisi olan akupunkturun etki mekanizması tamamen yukarıda anlatılan biyokimyasal değişikliklere vücudun daha iyi uyum sağlaması üzerinden açıklanabilir.

Akupunkturun beyindeki adrenalin ve dopamin salınımını arttırdığı, dolayısıyla bu hormonların beyindeki seviyelerinin arttığı ispatlanmıştır. Sigaranın kesildiği erken dönemlerde akupunktur yapılmasının, bu nörotransmitterlerin kana salınımını arttırdığı, dolayısıyla yoksunluk semptomlarının daha az hissedildiği görüşü benimsenmiştir.

Akupunktur tedavisi için başlıca iki yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan ilki özellikle Fransada yaygın olarak kullanılan kulak akupunkturudur. Bu yöntemde her insanın kulağında bulunan akupunktur noktalarına bu iş üretilmiş özel iğneler takılır. Bu iğneler yaklaşık bir hafta süreyle yerinde kalır. Bir haftanın sonunda çıkarılarak yenileri takılır. Diğer yöntemde vücuttaki akupunktur noktalarına geçici iğneler takılması yöntemidir. Bu yöntemler ayrı ayrı kullanılabileceği gibi birlikte de kullanılabilir. Kliniğimizde sigarayı bırakmak isteyenlere akupunktur yöntemi diğer mora terapi ile birlikte başarı ile uygulanmaktadır.

Mora terapi ise bir BİORESONANS terapi yöntemidir. Mora özel bir bioresonans tedavisi isimdir. BİORESONANS çok kısa olarak maddelerinin çevresine yaydığı frekansları kullanarak, vücudun o maddeye karşı energetik bir yolla uyarılma işlemidir. Vücut için zararlı veya tolere edilemeyen maddelerin vücuda herhangi bir yolla girmesi ( intoleransa örnek, buğday ve süt, toksik ve zararlı maddeye örnek sigara verilebilir) sonucu vücudu yorar ve yük oluşturur. Zamanla vücudun metabolik fonksiyonunu bozarak zarar verir. Bunu da hücreden başlayarak doku ve organları etkiler ve hastalık oluşur. Vücut taşıdığı yükün özelliğine ve toksik etkisine göre kendisini ayarlar ve buna göre çalışır ve kendini bulunduğu ortamın özelliğine göre ayarlar. Bu durumunu korumaya çalışır. Buna ALIŞKANLIK ya da tiryakilik denir. Yani sigara içen kişinin kısa aralıklarla (20-30 dakika) sigara içmek istemesi veya çok ekmek yiyen kişinin daima ekmek yemek istemesi gibi örnekler verilebilir.

BİORESONANS yöntemi ile alışkanlık tedavisi oldukça kolaydır. Bioresonas ya da mora tedavisi ile tüm alışkanlıklar kolayca tedavi edilir. Bu tedavide alışkanlık oluşturarak vücudun normal fonksiyonlarını bozan maddelerin vücuttaki iyi ve kötü frekansları, hücresel detox yolu ile vücuttan uzaklaştırılmakta ve sonuçta vücut temizlenmekte ve normal fonsiyonlarına kavuşmaktadır. Bu yolla sigara bırakanlarda görülen yoksunluk semptomları daha az hissedilmektedir.

Sigara bırakmada BİORESONANS ve AKUPUNKTUR terapi yöntemleri birlikte kullanılarak daha da etkili olmakta ve başarı oranları daha da yükselmekte % 95 leri yakalamaktadır.

KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ SÜRECİ

Kliniğimize başvuran hastaların ilk olarak detaylı bir hastalık öyküsü alınır. Fiziki muayenesi yapılır. Daha sonra Biyorezonans test yöntemleriyle hastalığa sebep olan etkenler tespit edilir. Bu uygulamalar her hastaya ve her hastalığa özeldir.

KLİNİĞİMİZDE UYGULANAN TESTLER

Tedavi yapılması gerekliliği oluştuğunda artık hastaya bazı testler yapılmalıdır. Bu testler arasında:

Gıda Testi; Yapılan bu testler ile vücudun tolere edemediği, zararlı olan maddelerin hastalar için yapılan diyetten çıkarılması söz konusudur.

Hormon Testi: Hastalığa neden olan hormonlarında araştırılması gereklidir. Çünkü eksik kalan vitamin ve minerallerin dışarıdan takviye edilmesi gereklidir.

Bağırsak Florası Testi: yapılan bu test ile gastrointestinal sistemine ait fonksiyonlar değerlendirilecektir. Şişkinlik, diyare, geğirme, yanma gibi şikâyetlerde bu testler tedavilerde kullanılmaktadır. Bu testlerde bozukluk var ise tedavinin başarıya ulaşması zor olacaktır.

Ağır Metal Testi: Vücutta ağır metaller bulunabilir. Bu test ile tespit edilebiliyor. Sonrasında çelesyon ve detox yolları bu şekilde tedavi edilebilir.

Toksit Madde Testi: Vücudumuzda sindirim, deri yolu, solunum yolları ile çeşitli toksikler birikebilir. Bunların yaptıkları birikim vücut içerisinde bazı fonksiyonların çalışmasını engelleyecektir. Belirlenen bu sorunlar detox yöntemleri ile vücuttan temizlenbiliuor.

PH Testi: Hastalarda mezenkim dokusunun PH düzeyini belirler. Normal PH değerlerine gelmesi sağlanacaktır.
Tüm bu testlerle hastalıkların etkenleri tespit edilir. Elde edilen sonuçlarla hastalara özel olarak tedavi seçenekleri uygulanır. Özellikle vücut için zararlı olan gıdanın diyetten çıkarılması gereklidir. Tedavide gerekli olan ve eksik kalan mineral, vitamin desteğinin sağlanması ile birlikte de gerekli düzenlemeler yapılır. Bunların yanı sıra toksik olan maddeler detox yöntemleri ve çelesyon ile vücuttan temizlenmektedir.

Bu tedavi yöntemlerinin yanı sıra ACUGRAPH cihazı da kullanılmaktadır. Bu cihaz hastaları Çin tıbbı açısından değerlendirmektedir. Vücut içerisinde klinik testlerle yapılan tetkiklerde bulunan eksikler, bu cihaz ile yapıldığında enerji eksikliği olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmelere göre de çeşitli akupunktur tedavileri yapılmaktadır. Tek kullanımlık iğnelerle yapılan tedavilerde de alerjik hastalıklarda etkili sonuçlar alınabilmektedir.

İLAÇSIZ TEDAVİ MERKEZİ

Sağlık sorunlarınız hakkında uzmanlarımızdan yardım alın. Sorunuzu iletmeden önce lütfen E-Posta adresinizi doğru yazınız. Uzmanlarımızın cevapları size E-Posta adresiniz üzerinden iletilecektir

DOKTORUNUZA SORUN
Lütfen adınızı yazınız.
Lütfen soyadınızı yazınız.
Lütfen size ulaşabileceğimiz bir telefon numarası yazınız.
Lütfen size ulaşabileceğimiz e-posta adresinizi yazınız.
Mesajınızın konusunu seçiniz.
Bize ulaştırmak istediğiniz sorunuzu yazınız.

MERAK ETTİKLERİNİZ

SORU - CEVAP
45 dakikada sigaraya elveda! Sigarayı bırak, hayatı bırakma!

Mora Terapi (Biorezonans) ile 45 dakikada sigaraya elveda!

Mora Terapi (Biorezonans) ile 45 dakikada sigaraya son! Sigarayı bırakmak isteyenlere müjde... Tek seansı 45 dakika süren 'biorezonans' yöntemiyle sigarayı hayatınızdan atın. Tamamlayıcı tıp biorezonans... Sağlığınızın en büyük...

Sigara merkezi sinir sistemini nasıl etkiler

Sinir Sistemi Nöron Denen HücreLerden OLuşur Ve Bu NöronLar Birbirine Bağlanarak SinirLerin UyarıLmasını SağLarLar. Bu NöronLarı Birbirine Bağlayan AsetiLkoLin Denen Bir Maddedir. AsetiLkoLin NöronLarı...

Sigara ve zararları

SİGARA, kanser, kalp krizi, KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalıkları) ve dolaşım bozuklukları gibi insan hayatını tehdit eden pek çok hastalığın bilinen en önemli sebebidir....

ŞİFAHANE, İLAÇSIZ TEDAVİ MERKEZİ MERKEZİ

HAKKIMIZDA

ŞİFAHANE

Şifahane, İlaçsız Tedavi Merkezi uzman akademik kadrosu, ileri tıbbi donanımı ile Türkiye'nin özel sağlık kompleksidir.

BASINDAN

HABERLER

Şifahane, Sağlıklı Yaşam Merkezi, Alanya hakkında şimdiye kadar basında yer alan haberleri BASINDAN sayfası altında bulabilirsiniz.

SİZE ÖZEL

SAĞLIK REHBERİ

Tüm Hastalıklar Hakkında Bilgi, Sağlık Makaleri, Doktora Sorulmuş Sorular ve Sağlık Ansiklopedisi İçin Tıklayın.

İletişim

Şifahane, Sağlıklı Yaşam Merkezi

Saray Mah. Hoca Ahmet Yasevi Cad.
Ustalıoğlu Sok. Saliha Hüseyin Zamanoğlu Apt.
No: 16/A / Alanya, Antalya - TÜRKİYE

Email: [email protected]

Detaylı bilgi ve randevu için:

Şifahane, Çalışma Saatlerimiz:

Pazartesi - Cumartesi : 08:00 - 19:00

Alanya, Sağlıklı Yaşam Merkezi:

Saray Mahallesi | Hoca Ahmet Yasevi Caddesi | Ustalıoğlu Sokak | Saliha Hüseyin Zamanoğlu Apartmanı | No: 16/A | Alanya | Antalya | 07400 | Türkiye