Her canlı barsağında olduğu gibi insanbarsağındada trilyonlarca mikro-canlılar yaşamaktadır. Bu canlı ortamına“mikrobiyota” denmektedir. Mikrobiyotayı yaklaşık dört yüze yakın mikro-canlı türü oluşturmaktadır. Mikrobiyotayı oluşturan patojen ve patojen olmayan(yararlı) bakteriler bir doğal denge içine olmak zorundadırlar ki sağlıklı hayat sürdürülebilsin. Eğer denge, patojen bakteriler lehine değişecek olursa o zaman hastalıklar oluşmaya başlar. Hemen hemen her hastalığın altında bozulmuş bir barsak mikrobiyotası yatmaktadır. NEDEN PROBİYOTİK KULLANIYORUZ ? Barsak mikrobiyotasını oluşturan bakterilerin yararlı olanlarının birkaç türü laktik asit üreten laktobasillusgrubu, bifidobasil grububakterilerdir.Bunlar kalınbarsakta yaşarlar ve sindirime katılamayan atıklardan oligopolisakkaritleri yiyecek olarak kullanarak kalın barsak için gerekli olan laktik asiti,bütirikasiti üreterek kolon pHsınıoluşturarak ederek sindirime yardımcı olurlar. Dolayısı ile kalın barsakta biriken atıkların kullanılabilir olanını işler ve işe yaramaz olanların anal yolla dişarıatımasına yardımcı olurlar. Laktobasilluslar, kandidanınbarsak endotel hücresine tutunmasını engeller dolayısı ile kandidanın koloni oluşturmasını engelleyerek hastalıkların oluşmasına mani olurlar.Eğer hastalık oluşmuşsa demek oluyorkicandida barsak duvarında koloni oluşturmuştur.İşte bu durumda tedavide probiyotik vererek candidayla yer değiştirme işlemi yapmak anlamına gelmektedir. Barsakta yaşayan tüm mikro-organizmalar barsak içinde kendi metaboliterini üretirler. Çok çok alkali diyet kolondaasiditeyi düşürebilir ,pH yükselirse, kandida hücreleri patogen formuna geçer. Kandida alkali ortamda çoğalarak patogenformuna geçerek amonyak salgılar. Bu gaz kolonpHsını daha da alkali hale getirir; ve kendisine yaşayacak ortam sağlar. Bu durumdan kaçınmanın en kolay yolu; diyetinize laktobasillus eklemektir. Bu kadar hayati önemi olan probiyotikler nasıl kullanılmalı dozu ne olmalı, kullanılan probiyotiklerin özellikleri ne olmalı? Probiyotik Seçimi Probiyotik seçimi önemlidir. Bazı probiyotikler 1,5 milyon 3 farklı türden bakteri içerirken, bazısı 30 milyon bakteri ve farklı 8 tür çerir. 1-İyi bir probiyotikte kaç farklı bakteri kolonisi ve koloni bakteri sayısı ne olmalıdır? Kapsül başına 30 milyon bakteri tercih olmalıdır. Günde 2 kez/eğer rahatsız ediyorsa tek kapsül de olur. 2-Bakteriler hangi türü içermelidir? Özelliklelaktobasillus, bifidobakterium ya da bifidobasillus olmalıdır. Laktobasillus: Laktik asit üretip,barsak içi florayı asitik olmasını sağlar ve candidapatogenformuna dönüşüşemez dolayısı ile doğal barsak içi flora oluşur ve atık maddeler barsaktan düzenli olarak fecesle dışarı atılır. , Bifidobakterium: Bebeklerde bulunur.Anneden bebeğe doğum kanalından doğarken geçer ve bebek ilk barsak florasının temelinini oluşturur. Bu sebepden dolayı normal doğum bebeğin sağlığı açısından çok önemlidir. Her iki bakteri de eğer sindirim sistemi her hangi bir nedenle zarar görmemiş ve bebek normal doğumla gelmiş ise doğal olarak bulunur. İYİ BİR PROBİYOTİK KAÇ TÜR BAKTERİ İÇERMELİ VE KOLONİ KAÇ MİLYON OLMALI? İyi bir probiyotik 8 farklı tür içermelive koloni sayıları aşağıdaki gibi olmalıdır. (Doğduğumuzda sterildik ve anne sütü ile beslendiğimiz süre içinde bakterilerialdık.Barsak floramız oluştu. Ama candidaher hangi bir nedenlebarsakta çoğalarak normal flora kayboldu. Geri dönmenin en iyi yolu bakterileri yeniden yerleştirmektir.) Bakteri koloni oluşturan birimler(CFU) .Laktobasillus A.(12 milyon CFU) .Bifidobakteriumlactik(12 milyon CFU) .Laktobasilluscasei(1 milyon CFU) .Bifidobasillusbreve(1 milyon CFU) .Laktobasillussalivarus(1 milyon CFU) .Laktobasillusplantarum (1 milyon CFU) .Bifidobasilluslongum(1 milyon CFU) .Bifidobasillusrhamnosus(1 milyon CFU)
4-Probiyotikler raflarda saklanabilir mi? Çoğu rafta saklanamaz belirli sıcaklık altında saklanması gerekmektedir. Canlı bakteriler olduğu için soğuk zincir önemlidir. Bu sebepten rafta saklanabilecek olanları tercih edilmeli.Rafda saklananlarda vardır. 5-İyi bir probiyotik başka ne içermelidir? a-Kapsülü selüloz olan probiyotik daha iyidir. b- Probiyotik bakteriyi taşıyan lifler bitkisel kökenli fiberler olmalıdır. c-Magnezyum stearat içermelidir. Bu yağ Hindistan cevizinden elde edilmiştir. d-Silikon dioksit içermelidir.Topaklanmayı önler, kemik sağlığı içinde önemlidir. Dikkat: maltodekstrin, sellulaz ve dekstroz içermemelidir. PROBİYOTİKLER HANGİ TOZDA KULLANILMALIDIR? Kişiden kişiye değişmekle birlikte ve hastalığın ağırlığına göre doz değişir.Probiyotik kullanımı gelişi güzel ve bilinçsizce tüketilmememli ve muhakkak surette uygulama dozajı ve zamanı bir hekim tarafından düzenlenmelidir. 1-Barsak florasında ki iyi bakterilerin (yararlı bakterilerin)ve patojen bakterilerin oranı 2-Hastalığın yapılan tedavinin etkinliği ve etkinsizliği(örn: eğer patojen bakteri faaliyeti çok yüksekse önce uzun bir sure diyetle patojenlerin beslenmesi engellenerek bir kısmının kendi kendine ölümü sağlanarak aktifliği bozulur). Patojen bakterinin sayısı en aza düştükten sonra patojen bakterilerinin yaptığı rahatsızlıklar geriledikten sonra probiyotikler eklenir. 3-Gelişi güzel probiyotik kullanımı, patojenlerle ve probiyotiklerin savaşı sonrasında çok yoğun olarak bakteri ölümlerine bağlı olarak vücutta gaz çıkmasına neden olur.Toksik etkileride hastayı rahatsız eder. 4-Yüksek doz (4 gr.)’dan başlanır veya düşük dozla (1 gr.)’la başlanıp sonrasında yükseltilebilir.

Önceki İçerikEgzama ya neden olan viral ve immünolojik yükler
Sonraki İçerikAĞIR (TOKSİK) METALLERLERİN EGZAMADAKİ ROLÜ NASILDIR.